Dritaret REHAU

Dritaret REHAU më të mirat për mbrojtjen nga zhurmat Shtëpia juaj, një vend i qetësisë dhe komfortit. Automjetet kalojnë në rrugë, fqinji kosit barin ose dëgjon muzikë me zë të lartë – çdo ditë na rrethojnë shumë zëra dhe na ngarkojnë me zhurmë. Dritaret REHAU kujdesen për qetësi dhe komfort brenda katër mureve tona. Me […]

Qëndrueshmëria në REHAU

Qëndrueshmëria në REHAU Ne marrim përgjegjësi Si një kompani familjare, ne gjithmonë kemi menduar në mënyrë afatgjate dhe në interes të brezave të ardhshëm. Prandaj, ne kemi ankoruar qëndrueshmërinë si një pjesë integrale e strategjisë sonë të korporatave. Ne duam të tregojmë se ndihemi të detyruar ndaj njerëzve dhe mjedisit. “Kjo është pjesë e vetë-imazhin […]

REHAU Shqipëri & Kosovë

Kompania REHAU Kosovë është themeluar në vitin 2000, ndërsa kompania REHAU Shqipëri në vitin 2008. Të dy kompanitë janë zyrë përfaqësuese të REHAU Maqedoni, në kuadër të Grupit. Zyrat përfaqësuese REHAU Tiranë Zyrat përfaqësuese REHAU Tiranë, Prishtinë, si dhe REHAU Shkup SHPK janë pjesë e 170 zyrave të Grupit REHAU. Ato janë të pranishme në […]

Gruri ne Shqiperi

Gruri ne Shqiperi. Gruri, si thekra, konsiderohet kulturat më të njohura të drithërave të kultivuara nga njerëzit. Për të përcaktuar ndryshimet midis thekrës dhe grurit, ne do t’i përshkruajmë këto dy bimë të ngjashme, por të ndryshme. Thekra i përket familjes së drithërave, mund të jetë vjetore ose shumëvjeçare. Lartësia mesatare e bimës së përshkruar […]

Librat Komik Shqiptar

Librat Komik Shqiptar Komikët Shqiptar, megjithëse jo të njohur ndërkombëtarisht. Janë prodhuar kryesisht nga autorë komik nga Kosova. Deri vonë nuk kishte traditë komike në Shqipëri. Komikët shiheshin si letërsi e vjetër.  Librat Komik Shqiptar. Sot ekziston një revistë komike e botuar në Kosovë të quajtur Leon. Ekziston gjithashtu edhe Tafë Kusuri një serial komik. […]