Historia jonë

Rreth nesh

Misioni ynë

Tek Portik.al ne punojmë me profesionalizëm dhe vendosim identitetin e autorit në qëndër të cdo lajmi. Ne kemi një qaje të parë të njerëzve në gjitcka që ne publikojmë- qofshin këto lajme, politikë, stil jetese, argëtim dhe mbulojmë lajme të vërteta të jetës reale. Pavarësisht se kush jeni, ku jetoni ose çfarë besoni, mund të mbështeteni në Portik.al për t’ju ndihmuar të lundroni në atë që po ndodh në botë dhe si ndikon tek ju. Ne i marrim parasysh nevojat, pasionet dhe kuriozitetin e lexuesve tanë në të gjithë gazetarinë tonë. Nëse diçka ka rëndësi për lexuesit tanë, ajo ka rëndësi për ne.

Në Portik.al ne:

  • Dëgjojmë lexuesit tanë dhe mbulojmë temat që kanë rëndësi për ta;
  • Mbulojmë një gamë të larmishme temash dhe këndvështrimesh të ndryshme me një zë të sinqertë dhe të fortë;
  • Përfshijmë një larmi zërash që nuk janë gjithmonë pjesë e bisedës.

Përkushtimi ynë tek gjithëpërfshirja

Ne besojmë tek diversiteti – në atë që jemi, në auditorin për të cilin shkruajmë dhe në historitë e të cilit ne tregojmë – është kritike për misionin tonë. Ne synojmë të shkruajmë dhe jo vetëm për ata që kanë mbetur jashtë strukturave tradicionale të pushtetit; për t’iu qasur historive gjithëpërfshirëse; dhe për t’i shërbyer një auditori të larmishëm me histori që kanë rëndësi për ta. Kjo nënkupton përfshirjen e një game të larmishme zërash në raportimin tonë, ndjekjen aktive të diversitetit në redaksinë tonë dhe dëgjimin e lexuesve dhe shikuesve tanë për t’u siguruar që ne jemi sa më të hapur dhe të përgjegjshëm.

Bashkëpuno me ne

Na Kotaktoni

Ne jemi aktiv 24 orë në 7 ditët e javës pa u lodhur kurrë. 
Autorët dhe bashkëpunëtorët tanë krijojnë me pasion dhe përkushtim pa pasur kufizime në orare dhe pa njohur ditët e pushimeve. Krijimet më të mira dhe mesazhet e duhura nuk kanë një axhendë se kur duhen shkruar për ju.
Ndiqni shkrimet në portik.al dhe bota juaj e dijes nuk do të njohi limite

Zyrat Qëndrore

Ndërtesa 24, hyrja 2, ap. 12
Rruga “Reshit Çollaku” 

Tiranë, Shqipëri

(+355) 67 67-0006
info@portik.al

Nëse ju jeni një shkrimtar apo i apasionuar pas letërsisë, jeni i mirëpritur.
Çdo individ që shkruan për pasion gjen mbështetjen tonë pa kufij:

Mos hezito të pyesësh. Na kontakto

sq Albanian
X