COVID-19: Ngjashmëria dhe diferenca me gripin

Ndërsa shpërthimi i COVID-19 vazhdon të evoluojë, janë bërë krahasime me gripin. Të dy shkaktojnë sëmundje të frymëmarrjes, megjithatë ka dallime të rëndësishme midis dy viruseve dhe mënyrës së përhapjes së tyre. Kjo ka implikime të rëndësishme për masat e shëndetit publik që mund të zbatohen për t’iu përgjigjur secilit virus. Si janë të ngjashëm […]